Počet položek: 0 0 CZK

Reklamační podmínky

Reklamační řád

 • Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje k obchodním podmínkám společnosti Ing. Karel Schejbal, 
IČO: 41290453, se sídlem Alej 17. listopadu 1739, 413 01 Roudnice nad Labem, zapsané na Obecním živnostenském úřadě vedeném MÚ Roudnice nad Labem, č.j. ŽÚ/185/2013/ASR/3, Sp. značka ŽÚ/185/2013/AR.


Definované pojmy uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách mají stejný význam i v tomto reklamačním řádu.

 • Kdy mohu zakoupené Zboží reklamovat?

Vyskytne-li se na Zboží vada, která není způsobena běžným opotřebením nebo nesprávným používáním, lze Zboží reklamovat v záruční době, která začíná plynout dnem převzetí Zboží Kupujícím, což je den uvedený na dokladu o zakoupení Zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě:

 • u nového Zboží 24 měsíců;
 • u použitého Zboží 12 měsíců. Použitým Zbožím se rozumí pouze Zboží, které je takto označeno.

Výše uvedená záruční doba platí, pokud si Prodávající a Kupující nesjednají odlišnou délku záruční doby. 

 • Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, půjde-li o složitější případ, rozhodne nanejvýš do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace bude vyřešena jedním z následujících způsobů:

 • oprava zboží
 • výměna zboží za nové
 • poskytnutí slevy na zboží
 • vrácení peněz za zakoupené zboží

Bude-li reklamace vyhodnocena jako podstatné porušení kupní smlouvy (Zboží nesplňuje parametry, pro které jste Zboží kupovali nebo parametry, které jsou pro dané Zboží zásadní), můžete si vybrat jakékoliv výše zmíněné řešení reklamace, v ostatních případech má Kupující nárok na opravu zboží nebo poskytnutí slevy na dané Zboží.

 • Kde mohu reklamaci uplatnit?

Zboží můžete zaslat poštou nebo jinou přepravní společností na adresu:

Karel Schejbal, Terezínská 1692, 413 01 Roudnice nad Labem.

Zboží bezpečně zabalte a k zásilce přiložte vyplněný reklamační list, který naleznete níže.


Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení o reklamaci, tzv. reklamační protokol, který slouží jako potvrzení při vyřizování reklamace. Pokud Kupující zaslal Zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, obdrží reklamační protokol e-mailem.

 • Musí být Zboží zabalené v původním obalu?

Zboží nemusíte posílat v originálním obalu, musíte ale doložit, že jste Zboží koupili skutečně u Prodávajícího, k tomu může posloužit účtenka nebo výpis z účtu a společně se Zbožím zašlete Prodávajícímu veškeré příslušenství, které bylo se Zbožím dodáno.

 • Budu za reklamaci něco platit?

Kupující, který je Spotřebitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, a to v případě, že je reklamace oprávněna. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující, který je Spotřebitel, o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 • V jakém případě bude reklamace zamítnuta?
  • Došlo-li k poškození Zboží prokazatelně nesprávným používáním (např. používáním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo na obalu Zboží).
  • Došlo-li k prokazatelně nedovoleným zásahům do Zboží.
  • Uplynula záruční lhůta.

Budete-li mít pochybnosti o správnosti vyhodnocení Vaší reklamace, můžete se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). 

 

Reklamační formulář
(přiložte kopii daňového dokladu)

Korespondenční adresa: Ing. Karel Schejbal, Terezínská 1692, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 775109162, e-mail: karel.schejbal@tiscali.cz

Číslo objednávky:

Datum doručení:

Datum odeslání reklamace:

     

 

Reklamující
Firma:
Příjmení:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Reklamované zboží

Objednací číslo

Název zboží

Množství

Cena

       
       
       
       

 

Důvod reklamace/zjištěná vada

 

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace

 
…………………………………
Podpis reklamujícího

Reklamace vyřízena:                                                                              Datum:

Způsob vyřízení reklamace:

 

 

Příjmení:                                               Jméno:                                       Podpis vyřizujícího:

 

při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace